Welkom bij
SO De Keyzer

Wij zien de mogelijkheden

De Keyzer is een school voor speciaal onderwijs. Er zijn twee afdelingen: Speciaal Onderwijs (SO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Op onze school werkt een enthousiast team van professionals met hart voor onze leerlingen. Samen zorgen we voor een veilige omgeving, omdat we ervan overtuigd zijn dat een veilige omgeving de basis is om tot ontwikkeling te komen.

Lees meer

Onderdeel van Biezonderwijs

Biezonderwijs telt 9 scholen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Zo’n 600 collega’s zetten zich op onze scholen in voor onderwijs en begeleiding van meer dan 2000 leerlingen.

Onze scholen hebben allemaal een speciaal karakter. Zo kennen we speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs. We hebben ook een expertisecentrum De Kracht. Dit centrum ondersteunt onderwijspersoneel en leerlingen met behulp van trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ook doen zij onderzoek en diagnostiek voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.

De Keyzer: BVL gecertificeerd

Het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) startte in 1997 als programma voor basisscholen. Hiervoor krijgen BVL-scholen via de gemeente subsidie van de provincie Noord-Brabant. BVL-scholen werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. Dat doen ze door onder meer het geven van praktijkles en het borgen van een veilige schoolomgeving.

Het label aan de muur is het bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolaanbod, de leerlingen krijgen o.a. verkeerslessen en verkeersprojecten.

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.