De Keyzer > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over SO De Keyzer. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

 • Donderdag 5 oktober 2023
 • Maandag 6 november 2023
 • Woensdag 6 december 2023
 • Donderdag 25 januari 2024
 • Dinsdag 27 februari 2024
 • Woensdag 10 april 2024
 • Vrijdag 7  juni 2024

Schooltijden

Dag Begin Einde
Maandag 08.45 uur 15.15 uur
Dinsdag 08.45 uur 15.15 uur
Woensdag 08.45 uur 12.30 uur
Donderdag 08.45 uur 15.15 uur
Vrijdag 08.45 uur 12.30 uur

Documenten

Voor het aanvragen van extra verlof verwijzen we u graag naar onze pagina met documenten. Hier vindt u ook andere documenten met praktische informatie.

Vakanties

Vakantie Datum
Eerste schooldag 28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 tm 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december tm 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 tm 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april tm 3 mei
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli tm 16 augustus 2024

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kind heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. U doorloopt hierbij de volgende stappen:

 1. Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden bij de administratie voor het bezoeken van een oriëntatie-ochtend (informerend gesprek en rondleiding door de school)
 2. Dossier wordt na toestemming van ouders/verzorgers, door de school van herkomst gedeeld met het zorgteam (Commissie Van Begeleiding) van onze school
 3. De Commissie Van Begeleiding van onze school bespreekt het dossier, waarbij ze kijken of onze school tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind
 4. De Intern Begeleider van De Keyzer koppelt terug aan de school van herkomst over toelaatbaarheid.
 5. School van herkomst vraagt een TLV aan bij het samenwerkingsverband.
 6. Na afgifte van de TLV wordt een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en schoolmaatschappelijk werkende gepland én een kennismaking met de nieuwe leerkracht, kind en ouders/verzorgers
 7. Ouders/verzorgers kunnen de leerling inschrijven bij onze school
 8. Na deze twee kennismakingsmomenten kan het kind starten bij onze school

Wilt u meer informatie over het aanmelden van uw kind? Neem dan gerust contact met ons op.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Keyzer bestaat uit zes teamleden en zeven ouders. De school kiest de teamleden vanuit onze school en de ouders kiezen de vier ouders/verzorgers . De (adjunct)-directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. Alle ouders en medewerkers van De Keyzer kunnen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats.

Onze MR-leden

 • Ouders/verzorgers:
  • Angelique Ligtvoet
  • Anne de Bruijn
  • Jurwendy Matis
  • Kenneth Story
  • Suzanne van Kemmeren
  • Sandra Hessels

 

 • Medewerkers De Keyzer
  • Lisanne van der Meulen (gedeeld voorzitter en secretaris)
  • Raymond de Raat (gedeeld voorzitter en secretaris)
  • Joost Goossens
  • Monique Beumers
  • Martine van Dinten
  • Thea Janssen

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te bekijken. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.dekeyzer@biezonderwijs.nl

Leerlingenvervoer

Wilt u meer meer informatie over leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Leerlingenvervoer Midden-Brabant,
telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0900 – 77 55 862 of via mail: leerlingenvervoermiddenbrabant@tilburg.nl.

Interne vertrouwenspersonen

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht als zij iets vertrouwelijks willen bespreken of een klacht hebben over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen handelen vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. De interne vertrouwenscontactpersoon met wie u als ouder/verzorger contact op kunt nemen, is Monique van den Hurk (maatschappelijk werker). De leerlingen kunnen terecht bij Monique van den Hurk en Mieke Desmares: moniquevandenhurk@biezonderwijs.nl en miekedesmares@biezonderwijs.nl

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.