De Keyzer > Onze School

Onze school

VSO De Keyzer is een school van Biezonderwijs en een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Meer specifiek geldt voor onze leerlingen dat er sprake is van psychiatrische, gedragsmatige en/of sociaal-emotionele problemen. De basis voor onze school vormt zich door het sociaal emotioneel beleid. Leerlingen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geaccepteerd voelen en met plezier naar school gaan.

Wij zien de mogelijkheden

Onze visie heeft de volgende basisvoorwaarden:

  • Onvoorwaardelijke acceptatie van alle leerlingen, met hun problematiek.
  • Een sfeer van geborgenheid en veiligheid voor alle leerlingen.
  • Het stimuleren van het zelfvertrouwen van de leerlingen.
  • Het stimuleren van het eigen initiatief van de leerlingen.
  • Het creĆ«ren van situaties waarin de leerlingen succeservaringen opdoen.
  • Het hebben van hoge, maar realistische verwachtingen van de leerlingen.
  • Bovenstaande basisvoorwaarden komen voort uit het vertrouwen dat wij hebben in onze leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij het onderwijs. Ieder schooljaar starten we daarom met een gesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en de mentor. Gedurende het schooljaar zijn de lijntjes tussen ouders/verzorgers en mentoren kort. Daarnaast organiseren we ieder jaar verschillende ouderavonden en informatiebijeenkomsten.

Aanmelden

Wilt u meer weten over het aanmeldproces? Kijk dan snel verder op onze pagina over aanmelden. Hier staat de procedure omschreven en kunt u zich aanmelden voor een rondleiding op onze school.

Aanmelden

Individuele verschillen vragen om maatwerk

Op onze school is het vanzelfsprekend om respect te hebben voor de individuele verschillen tussen leerlingen. In de praktijk betekent dit dat daar waar mogelijk wordt aangesloten bij de individuele cognitieve, sociale, creatieve en motorische ontwikkeling.

Onze school heeft een gedifferentieerd lesaanbod zodat alle leerlingen op niveau worden aangesproken en uitgedaagd. Om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren wordt pedagogische begeleiding geboden, die aansluit bij de behoefte van de individuele leerling.

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.