Aanmelden

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden van uw kind op onze school. Daarnaast kunt u hier zich inschrijven voor een rondleiding of ouderavond op onze school.

Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure bestaat uit vijf verschillende fases:

 1. De oriëntatiefase

U komt kijken op onze school en krijgt een rondleiding. Hiervoor kunt u zich via de website opgeven. In november is er een open avond.

 1. De aanmeldingsfase
  U vult het aanmeldformulier van onze school in. Dit kunt u opvragen via info.dekeyzer@biezonderwijs.nl
 2. De onderzoeksfase
  De plaatsingscommissie onderzoekt of de aangemelde leerling past bij het ondersteuningsprofiel van onze school
 3. De besluitvormingsfase
  U wordt geïnformeerd of de leerling past bij onze school en geplaatst kan worden.
 4. De plaatsingsfase

U komt kennismaken met de mentor en er wordt een startmoment afgesproken.

 

Het is moeilijk om toelaatbaarheid in cijfers weer te geven, hieronder volgen echter enkele indicaties:

 • Een IQ van 75 of hoger. Dit geldt zowel voor het totale IQ als voor de afzonderlijke factoren.
 • Een bereikt leerniveau aan het einde van de basisschool van minimaal midden groep 6 niveau. Deze indicatie geldt in ieder geval voor de vakken rekenen en begrijpend lezen.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een jongere kan pas op onze school starten als er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Bij leerlingen die van de basisschool komen wordt de TLV aangevraagd door De Keyzer. Bij leerlingen die al op het voortgezet onderwijs staan ingeschreven wordt de TLV door de school van herkomst aangevraagd.

 

Instroom

Voor de continuïteit en rust hebben we als school de volgende afspraken rondom instroom:

augustus-september start instroom schooljaar
oktober-december geen instroom
januari-april Instroom halverwege schooljaar
mei-juli geen instroom

*bij crisissituaties staan wij open voor overleg

 

Om bij aanvang van het nieuwe schooljaar gelijk te kunnen starten, is het noodzakelijk dat het volledige aanmelddossier zes weken voor de zomervakantie is aangeleverd.

 

Binnen Biezonderwijs is de afspraak gemaakt dat bij twijfel aan de haalbaarheid van een diploma voor basis/kader leerlingen, de leerling wordt ingeschreven bij Parcours. Parcours heeft voor deze leerlingen een passender aanbod en als de leerling af moet stromen, kunnen ze bij Parcours de arbeidsgerichte leerroute volgen.

Aanmelden Rondleiding 2023-2024

Rondleiding
Aantal personen
Hoeveel personen bezoeken de rondleiding?
Geen titel
Geen titel

Open avond schooljaar 2023 – 2024

30 november 2023

Ouderavonden schooljaar 2023 – 2024

 • Donderdag 25 januari 2024
 • Maandag 29 januari 2024
 • Donderdag 13 juni 2024
 • Maandag 17 juni 2024

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.