De Keyzer > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vindt u alle praktische informatie over VSO De Keyzer. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

 • Donderdag 5 oktober 2023
 • Maandag 11 december 2023
 • Dinsdag 27 februari 2024
 • Woensdag 10 april (laatste dag suikerfeest)
 • Vrijdag 7 juni 2024
 • Donderdag 4 juli 2024
 • Vrijdag 5 juli 2024

Lesrooster

Lesuur Van Tot
1 08.30 uur 09.20 uur
2 09.20 uur 10.10 uur
3 10.25 uur 11.15 uur
4 11.15 uur 12.05 uur
5 12.35 uur 13.25 uur
6 13.25 uur 14.15 uur
7* 14.15 uur 15.05 uur

* alleen voor de bovenbouw op woensdagmiddag en voor havo 5 op dinsdag en woensdagmiddag.

Voor onze maatwerkklassen bieden we roosters op maat ipv een splitsing per maatwerkklas.

 

Documenten

Voor het aanvragen van langer verlof, materiaallijsten en onze protocollen, verwijzen we u graag naar onze pagina documenten.

Vakanties

Vakantie Datum
Kennismakingsgesprekken met mentor  28 augustus 2023
Herfstvakantie 16 tm 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 tm 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 tm 16 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april tm 3 mei 2024
Hemelvaart 9 tm 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli tm 16 augustus 2024

Schoolexamens

Alle informatie over onze schoolexamens vindt u in het examenboekje. Het examenboekje vindt u via deze link.

Examen doen kan natuurlijk erg spannend zijn. Om leerlingen goed voor te bereiden, kunnen ze daarom de video hiernaast bekijken.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Keyzer bestaat uit zes teamleden en zeven ouders. De school kiest de teamleden vanuit onze school en de ouders kiezen de vier ouders/verzorgers . De (adjunct)-directeur neemt steeds als adviseur deel aan de vergaderingen. De MR heeft vaak een adviserende maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken van de school. Alle ouders en medewerkers van De Keyzer kunnen zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden om de drie jaar plaats.

Onze MR-leden

 • Ouders/verzorgers:
  • Angelique Ligtvoet
  • Anne de Bruijn
  • Jurwendy Matis
  • Kenneth Story
  • Suzanne Kemmeren
  • Sandra Hessels

 

 • Medewerkers De Keyzer
  • Lisanne van der Meulen (gedeeld voorzitter en secretaris)
  • Raymond de Raat (gedeeld voorzitter en secretaris)
  • Joost Goossens
  • Monique Beumers
  • Martine van Dinten
  • Thea Janssen

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover de raad adviesrecht heeft en waarover zij instemmingsrecht heeft. Dit reglement ligt op school om te bekijken. We zien de MR (naast bovenstaande taken) ook als klankbord en vinden het belangrijk ze breed te informeren en te bevragen over ontwikkelingen van onze school.

Wilt u een onderwerp bespreken met de MR of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.dekeyzer@biezonderwijs.nl

Leerlingenvervoer

Wilt u meer meer informatie over leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Leerlingenvervoer Midden-Brabant,
telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0900 – 77 55 862 of via mail: leerlingenvervoermiddenbrabant@tilburg.nl.

Interne vertrouwenspersonen

Onze school heeft twee interne vertrouwenspersonen. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht als zij iets vertrouwelijks willen bespreken of een klacht hebben over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersonen handelen vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Voor de leerlingen van vso de Keyzer en hun ouders/verzorgers is de schoolmaatschappelijk werker Rian van den Borne de interne vertrouwenspersoon. Martin van den Broek is de interne vertrouwenspersoon voor de leerlingen: rianvandenborne@biezonderwijs.nl martinvandenbroek@biezonderwijs.nl

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.