Schoolgids

Via onderstaande link vindt u alle informatie over het VSO van Scholengemeenschap De Keyzer:

SG De Keyzer schoolgids VSO 2018-2019

Let op

Voor HAVO 5 staat een foutieve eind-lestijd op donderdag: in plaats van 12.55 uur mogen de leerlingen om 14.15 uur naar huis.