Ons team

Alexander van den Broek directeur avdbroek@sgdekeyzer.nl
An Rotty leerkracht arotty@sgdekeyzer.nl
Amy Stakenborghs administratief medewerker info@sgdekeyzer.nl
Angelique van Gool administratief medewerker info@sgdekeyzer.nl
Anita Hesselmans medew.huish. dienst huishoudelijkedienst@sgdekeyzer.nl
Anita van Kempen docent avkempen@sgdekeyzer.nl
Anne Engel docent aengel@sgdekeyzer.nl
Anneke Wouters docent awouters@sgdekeyzer.nl
Annika de Rooij docent adrooij@sgdekeyzer.nl
Anouska Plantijn docent aplantijn@sgdekeyzer.nl
Arne van ’t Hullenaar gedragswetenschapper avthullenaar@sgdekeyzer.nl
Ashwin Koks docent akoks@sgdekeyzer.nl
Bas Spaarman docent bspaarman@sgdekeyzer.nl
Ben van Schijndel docent bvschijndel@sgdekeyzer.nl
Boudewijn de Rouw docent bdrouw@sgdekeyzer.nl
Britt Baudewijns leraarondersteuner bbaudewijns@sgdekeyzer.nl
Caitlynn Meijer leerkracht cmeijer@sgdekeyzer.nl
Carla Mommers onderwijsassistent cmommers@sgdekeyzer.nl
Carol de Zeeuw docent cvdzeeuw@sgdekeyzer.nl
Cecile Verhees docent cverhees@sgdekeyzer.nl
Christel van Dongen medew.huish. dienst huishoudelijkedienst@sgdekeyzer.nl
Christian de Jongh conciërge concierge@sgdekeyzer.nl
Cindy de Kroon docent cdkroon@sgdekeyzer.nl
Clarien Rijkers docent crijkers@sgdekeyzer.nl
Colinda Schraven docent cschraven@sgdekeyzer.nl
Dewi Strijbosch onderwijsassistent dstrijbosch@sgdekeyzer.nl
Diana van Roosmalen docent dvroosmalen@sgdekeyzer.nl
Dorothée Schoemaker docent dschoemaker@sgdekeyzer.nl
Elia-Anne van der Torn gedragswetenschapper evdtorn@sgdekeyzer.nl
Elky Engels intern begeleider eengels@sgdekeyzer.nl
Ester Reinhard leraarondersteuner ereinhard@sgdekeyzer.nl
Esther Jeschar leraarondersteuner ejeschar@sgdekeyzer.nl
Eva van Dijk docent evdijk@sgdekeyzer.nl
Gaby Flipsen intern begeleider gflipsen@sgdekeyzer.nl
Hennie Bertens maatschappelijk werker hbertens@sgdekeyzer.nl
Hiram Szejnoga docent hszejnoga@sgdekeyzer.nl
Ilona Jansen gedragswetenschapper ijansen@sgdekeyzer.nl
Ingrid Kloosterman docent ikloosterman@sgdekeyzer.nl
Evelien Kokc administratief medewerker info@sgdekeyzer.nl
Irma Kokx administratief medewerker info@sgdekeyzer.nl
Iris van Dun administratief medewerker info@sgdekeyzer.nl
Janneke Visser docent jvisser@sgdekeyzer.nl
Jeroen van Hekke docent jvhekke@sgdekeyzer.nl
John van Amersfort conciërge concierge@sgdekeyzer.nl
Jolanda Nieborg medew.huish. dienst huishoudelijkedienst@sgdekeyzer.nl
Jos Kleijberg docent jkleijberg@sgdekeyzer.nl
José op ’t Hoog onderwijsassistent jothoog@sgdekeyzer.nl
Juul Vrieze leraarondersteuner jvrieze@sgdekeyzer.nl
Kim Franken gedragswetenschapper kfranken@sgdekeyzer.nl
Kimberley Lodowica onderwijsassistent klodoqica@sgdekeyzer.nl
Kirstin Prins onderwijsassistent kprins@sgdekeyzer.nl
Maij Janssen medew.huish. dienst huishoudelijkedienst@sgdekeyzer.nl
Marjolein van der Klip docent mvdklip@sgdekeyzer.nl
Martijn Cornelissen leraarondersteuner mcornelissen@sgdekeyzer.nl
Martijn van Gompel docent mvgompel@sgdekeyzer.nl
Martin van den Broek docent mvdbroek@sgdekeyzer.nl
Martine van Dinten docent mvdinten@sgdekeyzer.nl
Miriam Rietveld docent mrietveld@sgdekeyzer.nl
Miriam van Harten docent mvharten@sgdekeyzer.nl
Monique Beumers docent mbeumers@sgdekeyzer.nl
Monique van Hest docent mvhest@sgdekeyzer.nl
Nathalie Beerens docent nbeerens@sgdekeyzer.nl
Nathalie de Rooij docent ndrooij@sgdekeyzer.nl
Nicolette van den Hul intern begeleider nvdhul@sgdekeyzer.nl
Nikkie Blommerde docent nblommerde@sgdekeyzer.nl
Olga te Braake docent otbraake@sgdekeyzer.nl
Patrick van Veldhoven docent pvveldhoven@sgdekeyzer.nl
Paul van der Schans LIO-stagiair pvdschans@sgdekeyzer.nl
Peggy van de Camp coördinator pvdcamp@sgdekeyzer.nl
Peter de Coninck leraarondersteuner pdconinck@sgdekeyzer.nl
Pooja Passy leraarondersteuner ppassy@sgdekeyzer.nl
Raymond de Raat docent rdraat@sgdekeyzer.nl
Renée van Broekhoven leraarondersteuner rvbroekhoven@sgdekeyzer.nl
Rian van den Borne maatschappelijk werker rvdborne@sgdekeyzer.nl
Rianne de Beer docent rdbeer@sgdekeyzer.nl
Rianne van Giessen adjunct-directeur rvgiessen@sgdekeyzer.nl
Rob van Oene coördinator rvoene@sgdekeyzer.nl
Roly van der Wee docent rvdwee@sgdekeyzer.nl
Ronnie Berger psychologisch assistent rberger@sgdekeyzer.nl
Ryan IJpelaar docent rijpelaar@sgdekeyzer.nl
Saar Udo onderwijsassistent sudo@sgdekeyzer.nl
Sabina Kulasic medew.huish. dienst huishoudelijkedienst@sgdekeyzer.nl
Sanne Ingels onderwijsassistent singels@sgdekeyzer.nl
Sjoerd Craane leraarondersteuner scraane@sgdekeyzer.nl
Stefan Lodder docent slodder@sgdekeyzer.nl
Stijn van de Ven docent svdven@sgdekeyzer.nl
Susan Hoeks onderwijsassistent shoeks@sgdekeyzer.nl
Suzan Cuijlits gedragswetenschapper scuijlits@sgdekeyzer.nl
Suzan van Beurden docent svbeurden@sgdekeyzer.nl
Suzanne Haans administratief medewerker shaans@sgdekeyzer.nl
Tara Donders docent tdonders@sgdekeyzer.nl
Terris Borger onderwijsassistent tborger@sgdekeyzer.nl
Tessa Wolbert intern begeleider twolbert@sgdekeyzer.nl
Thea Janssen docent tjanssen@sgdekeyzer.nl
Tijn Meurkens docent tmeurkens@sgdekeyzer.nl
Tommie van Moorsel leraarondersteuner tvmoorsel@sgdekeyzer.nl
Vivianne van den Boom docent vvdboom@sgdekeyzer.nl
Wendy Jansma docent wjansma@sgdekeyzer.nl
Zoé van Kerkvoorde docent zvkerkvoorde@sgdekeyzer.nl