Formulieren

Voor verlofaanvragen en het doorgeven van eventuele medicatie vult u een van onderstaande formulieren in. Lever dit ingevulde formulier vroegtijdig in bij de administratie of leerkracht/mentor. De schoolleiding beslist over uw aanvraag.

Aanvraagformulier (kort) verlof.doc
Voorbeelden hiervan zijn:

  • (kinder)arts
  • orthodontist
  • tandarts

Bij deze verlofaanvraag dient bewijs te worden meegeleverd (vb. een uitnodiging of kaart).
Voorbeelden hiervan zijn:

  • huwelijk
  • uitvaart
  • verhuizing

Aanvraagformulier vakantieverlof
Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet één keer per jaar met het gezin op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.

Medicatie nr 1 (start schooljaar)

Medicatie nr 2 (wijziging)