Werkgroep ouderbetrokkenheid

SG de Keyzer is op zoek naar de beste samenwerking tussen kind, ouders/verzorgers en school. Om dit te realiseren hebben wij de werkgroep ouderbetrokkenheid in het leven geroepen en uw inbreng als ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar.

Leden werkgroep ouderbetrokkenheid

De werkgroep ouderbetrokkenheid bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers.

Ouders

 • Nicole Slaats
 • Stefanie Aarts
 • Daniëlle Buijs

Medewerkers

 • Sanne Bertens (leerkracht groep 6)
 • Inge de Nijs (leerkracht groep 7)
 • Ilze van Ginneken (leerkracht groep 6)
 • Lonneke de Klerk (onderwijsassistent)
 • Monique van den Hurk (schoolmaatschappelijk werk)
 • Laura Quirijnen (leerkracht groep 7)
 • Lisa Mutsaers (leerkracht groep 4)

Visie ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
De verdere uitwerking van onze visie is in ontwikkeling en volgt zo spoedig mogelijk.

Doel ouderbetrokkenheid

Bij ouderbetrokkenheid werken ouders en school voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen zowel thuis als op school. Ouders en school zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdrage aan goed onderwijs en de ontwikkeling van hun kind, de leerling.

Waarom ouderbetrokkenheid

 • Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders
 • Positief effect op de ontwikkeling van de leerling in het algemeen, het sociaal functioneren en op de leerprestaties in het bijzonder (wetenschappelijk aangetoond)
 • Ouders kunnen de school een spiegel voorhouden en daardoor stimuleren zij kwaliteitsverbeteringen
 • Levert uiteindelijk energie op voor alle partijen
 • Heeft een gunstige werking op het schoolklimaat (open sfeer) en dus het welzijn van een ieder op schoo
 • Heeft een gunstig effect op de communicatie met elke individuele ouder
 • Leidt er toe dat ouders tevreden en gelukkig zijn met de school en dat school tevreden en gelukkig is met ouders
 • Ouders vormen een wezenlijke groep binnen de school, er zijn immers meer ouders dan leerlingen en personeel bij elkaar

Wat is er tot nu bereikt?

 • Adjunct-directeur en School Maatschappelijk Werk workshop ouderbetrokkenheid Werkgroep opgericht bestaande uit 5 ouders en 4 personeelsleden
 • Werkgroep heeft een start georganiseerd voor medewerkers
 • Start voor ouders georganiseerd
 • Studiedag voor medewerkers
 • Invoering klassennieuwsbrief
 • Aanpassing algemene nieuwbrief
 • Inloopochtend nieuwe schooljaar geïntroduceerd
 • Informatieavond is aangepast
 • Klassenboek en adressenlijst wordt geïntroduceerd
 • Digitale enquête ouderbetrokkenheid en terugkoppeling
 • Ideeën box voor ouders/verzorgers en medewerkers