Werkgroep ouderbetrokkenheid

SG de Keyzer is op zoek naar de beste samenwerking tussen kind, ouders/verzorgers en school. Om dit te realiseren hebben wij de werkgroep ouderbetrokkenheid in het leven geroepen en uw inbreng als ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar.

Hebt u als ouder/verzorger een goed idee voor het SO van SG De Keyzer?

Geef dat dan snel even door via onze digitale ideeënbus door een mail te sturen naar mvdhurk@sgdekeyzer.nl of deponeer uw voorstel in de ideeënbus die bij de achteringang van het SO hangt.

De werkgroep ouderbetrokkenheid bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers.

Ouders
Gert Stoop
Natasja van Lieshout
Saskia Zegers
Serena Gouda
Ursula de Ligt

Medewerkers
Ilze van Ginneken (leerkracht structuurklas)
Jacqueline van Esch (leerkracht groep 1/2)
Lonneke de Klerk (onderwijsassistent structuurklas)
Monique van den Hurk (schoolmaatschappelijk werk)

Visie ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
De verdere uitwerking van onze visie is in ontwikkeling en volgt zo spoedig mogelijk.

Doel ouderbetrokkenheid
Bij ouderbetrokkenheid werken ouders en school voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen zowel thuis als op school. Ouders en school zoeken gezamenlijk naar nieuwe inzichten die bijdrage aan goed onderwijs en de ontwikkeling van hun kind, de leerling.

Waarom ouderbetrokkenheid
Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders
Positief effect op de ontwikkeling van de leerling in het algemeen, het sociaal functioneren en op de leerprestaties in het bijzonder (wetenschappelijk aangetoond)
Ouders kunnen de school een spiegel voorhouden en daardoor stimuleren zij kwaliteitsverbeteringen
Levert uiteindelijk energie op voor alle partijen
Heeft een gunstige werking op het schoolklimaat (open sfeer) en dus het welzijn van een ieder op schoo
Heeft een gunstig effect op de communicatie met elke individuele ouder
Leidt er toe dat ouders tevreden en gelukkig zijn met de school en dat school tevreden en gelukkig is met ouders
Ouders vormen een wezenlijke groep binnen de school, er zijn immers meer ouders dan leerlingen en personeel bij elkaar

Wat is er tot nu gebeurd
Adjunct-directeur en School Maatschappelijk Werk workshop ouderbetrokkenheid Werkgroep opgericht bestaande uit 5 ouders en 4 personeelsleden
Werkgroep heeft een start georganiseerd voor medewerkers
Start voor ouders georganiseerd
Studiedag voor medewerkers
Invoering klassennieuwsbrief
Aanpassing algemene nieuwbrief
Inloopochtend nieuwe schooljaar geïntroduceerd
Informatieavond is aangepast
Klassenboek en adressenlijst wordt geïntroduceerd
Digitale enquête ouderbetrokkenheid en terugkoppeling
Ideeën box voor ouders/verzorgers en medewerkers