Staking 5 oktober 2017

Ook SG De Keyzer neemt deel aan de staking op donderdag 5 oktober a.s.
Een aantal medewerkers gaat naar Den Haag om een stem te laten horen over het verminderen
van werkdruk en realiseren van een beter salaris. Er zijn ook collega’s die op school aan de slag gaan met
een alternatieve actie, waaronder het samen bakken van appelflappen, die uitgedeeld worden bij
organisaties in de zorg en bij de politie. Samen aan de slag dus!

Meer informatie vindt u op de website van PO in actie: www.poinactie.nl en www.pofront.nl.

Via een nieuwsbrief zijn alle ouders op de hoogte gebracht: 170914 infobrief ouders m.b.t. staking 05102017