Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging van het SO van Scholengemeenschap De Keyzer bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en teamleden, die de school ondersteunen bij het organiseren van (niet-lesgebonden) activiteiten. Deze activiteiten worden onderverdeeld over diverse werkgroepen, waarbij altijd één ouder van de oudervereniging aansluit.

Doel van de oudervereniging
De oudervereniging heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, sportdag en Keyzerdag.

Verder vindt de oudervereniging het ook heel belangrijk om een signalerende functie binnen de school te hebben over allerlei zaken die ons ter ore komen in de wandelgangen en tijdens de omgang met andere ouders.

Vergaderingen
De oudervereniging komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.
Tijdens deze vergaderingen worden activiteiten en bijbehorende taken verdeeld en worden nieuwe ideeën bedacht.

Ouderbijdrage
Om de activiteiten te kunnen bekostigen, int en beheert de oudervereniging een ouderbijdrage voor ieder kind. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Wel wordt een beroep gedaan op alle ouders/verzorgers om solidair deze kosten te dragen. De oudervereniging verantwoordt haar uitgaven op de algemene informatieavond bij de start van het schooljaar.

Lid worden van de oudervereniging
Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de oudervereniging. De oudervereniging kan altijd extra enthousiaste ouders gebruiken. Dus mocht u interesse hebben om de oudervereniging te komen versterken laat het ons dan weten via oudervereniging@sgdekeyzer.nl.

Hulpouders
De oudervereniging maakt graag gebruik van hulpouders. Dit zijn bereidwillige ouders die geen lid zijn van de oudervereniging, maar die het wel leuk vinden om te helpen bij activiteiten.
Heeft u interesse, stuur ons dan een mailtje of spreek ons aan!

Contact
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen voor de oudervereniging laat ze ons horen via: oudervereniging@sgdekeyzer.nl.