Oproep aan ouders

Beste ouders,

Onderstaand bericht heeft u eerder al kunnen lezen in de schoolnieuwsbrief die voor de vakantie aan u is gemaild.
Hierbij vragen wij u nogmaals om te overwegen deel te nemen aan de klankbord groep.
Ondanks dat we al enkele ouders bereid hebben gevonden deel te nemen is er nog ruimte voor meer ouders.

Bericht uit de schoolnieuwsbrief:
Vorig schooljaar zijn we met een aantal ouders en leerkrachten gestart met een werkgroep Ouderbetrokkenheid 3.0. Hiermee willen we bereiken dat de samenwerking tussen ouders en school steeds verder vorm krijgt. Dit is goed voor onze leerlingen, u als ouder en voor ons als team. Eerder heeft u al kunnen lezen over de georganiseerde informatie avonden en studiedag over dit thema. Omdat we de mening van ouders heel erg belangrijk vinden bij de inrichting van ons onderwijs willen wij starten met een klankbordgroep.
Een klankbordgroep kan feedback geven op onderwerpen die aan hen worden voorgelegd door school maar ook kunnen zij zelf onderwerpen inbrengen waarover zij graag hun mening willen geven. Zowel positieve zaken, wat gaat er al goed, als verbeterpunten kunnen onderwerp van gesprek zijn. Er wordt niet gesproken over individuele leerlingen.
Als team willen we de visie van ouders graag horen en serieus nemen en zo de samenwerking versterken. Bij de klankbordgroep zullen adjunct directeuren Rob van der Meijden of  Erica Provoost en directeur  Alexander van den Broek aansluiten.
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de klankbordgroep kunt u een mailtje sturen naar:
rvdmeijden@sgdekeyzer.nl
of
eprovoost@sgdekeyzer.nl

Wat vraagt het van u:
4 Bijeenkomsten van 19:30 -21:00 uur op nader te bepalen data in november, februari, april en juni.
Locatie SG De Keyzer.
Notulen worden geplaatst op de website.
Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten bij de klankbordgroep.