Nationaal Congres School en Ouders

Nationaal Congres School en Ouders

Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan het leersucces van kinderen.
Op 1 februari werd het Nationaal Congres School & Ouders gehouden. Vanuit Scholengemeenschap De Keyzer zijn we hier met twee medewerkers en twee ouders van de werkgroep Ouderbetrokkenheid naar toe gegaan. Tijdens deze dag werd er aandacht besteed aan de campagne “Samen zijn wij school” waarin school en ouders worden opgeroepen om meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. De dag bestond uit diverse lezingen, workshops en een wereldcafé waarin we in kleine groepjes met elkaar spraken over ouderbetrokkenheid en over de samenwerking tussen school en ouders.

Hierbij hebben we een aantal inzichten opgedaan:
– Ouders als pleitbezorger: ouders worden gestimuleerd om op te komen voor hun eigen kinderen.
– Hoe kunnen we respectvol omgaan met elkaar: probeer eerst de ander te begrijpen om zelf begrepen te worden.
– Leren met ouders: informatie hoe je als school gebruik kunt maken van ouders door hen uit te nodigen hun eigen kinderen te ondersteunen in het leren.

Het was een interessante en inspirerende dag waarin we weer genoeg ideeën hebben opgedaan om ook dit jaar weer enthousiast verder te gaan met ouderbetrokkenheid bij SG De Keyzer!

Natasja van Lieshout