Gymlessen en gedrags-thema’s, schooljaar 2022-2023

 

Bij het SO zijn we gestart om naast de PBS lessen een extra gedragsthema te koppelen aan de gymlessen. Deze gedragsthema’s vallen onder één van de schoolwaarden (respect, veiligheid of verantwoordelijkheid). Hiermee proberen we nog meer betekenis te geven aan de waarden die binnen onze school zo belangrijk zijn.

 

Ook zit hier een beloningssysteem aan vast en worden er energizers met de klassen gedeeld.