Stichting Biezonderwijs

Scholengemeenschap De Keyzer maakt deel uit van de Stichting Biezonderwijs.
Biezonderwijs heeft 7 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle.

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. Wij helpen hen om hun eigen talenten te ontdekken, omdat wij vinden dat ieder kind zijn of haar dromen waar moet kunnen maken!

Expertisecentrum De Kracht

Ook heeft Biezonderwijs een eigen expertisecentrum om passend onderwijs echt mogelijk te maken voor ieder kind: De Kracht. Binnen De Kracht werken meer dan 50 experts aan het versterken van leerlingen, ouders en professionals in de eigen scholen en in ‘gewone’ scholen om passend onderwijs echt mogelijk te maken voor ieder kind.

Ook biedt De Kracht ondersteuning aan welzijn- en zorgorganisaties die  betrokken zijn bij deze kinderen en jongeren.