Aanmelden

Aanmelding op basis van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV):

  1. Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden bij de administratie voor het bezoeken van een oriëntatie-ochtend (informerend gesprek en rondleiding door de school).
  2. Dossier wordt na toestemming van ouders/verzorgers, door de school van herkomst gedeeld met het zorgteam (Commissie Van Begeleiding)  van SG De Keyzer.
  3. Het dossier wordt besproken in de Commissie Van Begeleiding  van SG De Keyzer, waarbij wordt overlegd of SG De Keyzer tegemoet kan komen  aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind.
  4. Terugkoppeling vanuit de Intern Begeleider van SG De Keyzer aan de school van herkomst over toelaatbaarheid.
  5. School van herkomst vraagt een TLV aan bij het samenwerkingverband.
  6. Na afgifte van de TLV wordt een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en schoolmaatschappelijk werkende gepland  én een kennismaking met de nieuwe leerkracht, kind en ouders/verzorgers.
  7. Ouders/verzorgers kunnen de leerling inschrijven bij SG De Keyzer.
  8. Na deze twee kennismakingsmomenten kan het kind starten bij SG De Keyzer.

Er zijn op een aantal maandagen voorlichtingsmomenten gepland, waarop u kunt kennismaken met SG De Keyzer, steeds om 09.15 uur:

maandag 24 september 2018
maandag 22 oktober 2018
maandag 19 november 2018
maandag 17 december 2018
maandag 21 januari 2019
maandag 18 februari 2019
maandag 18 maart 2019
maandag 16 april 2019
maandag 27 mei 2019
maandag 24 juni 2019

Als u interesse hebt om hieraan deel te nemen kunt u zich aanmelden via info@sgdekeyzer.nl.
Via het algemene telefoonnummer 013-532 45 50 kan verdere informatie opgevraagd worden over aanmelding van een kind.