Aanmelden

Aanmelding op basis van Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

  1. Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden bij de administratie voor het bezoeken van een oriëntatie-ochtend (informerend gesprek en rondleiding door de school).
  2. Dossier wordt na toestemming van ouders/verzorgers, door de school van herkomst gedeeld met het zorgteam (Commissie Van Begeleiding)  van SG De Keyzer.
  3. Het dossier wordt besproken in de Commissie Van Begeleiding  van SG De Keyzer, waarbij wordt overlegd of SG De Keyzer tegemoet kan komen  aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind.
  4. Terugkoppeling vanuit de Intern Begeleider van SG De Keyzer aan de school van herkomst over toelaatbaarheid.
  5. School van herkomst vraagt een TLV aan bij het samenwerkingsverband.
  6. Na afgifte van de TLV wordt een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en schoolmaatschappelijk werkende gepland  én een kennismaking met de nieuwe leerkracht, kind en ouders/verzorgers.
  7. Ouders/verzorgers kunnen de leerling inschrijven bij SG De Keyzer.
  8. Na deze twee kennismakingsmomenten kan het kind starten bij SG De Keyzer.

Er zijn op een aantal maandagen voorlichtingsmomenten gepland, waarop u kunt kennismaken met SG De Keyzer.

Als u interesse hebt om hieraan deel te nemen kunt u zich aanmelden via info@sgdekeyzer.nl.

Via het algemene telefoonnummer 013 – 532 45 50 kan verdere informatie worden opgevraagd over de aanmelding van een kind.