Biezonderwijscafé

Op woensdagmiddag 22 november 2017 was er een interessant Biezonderwijscafé bij SG De Keyzer, gericht op de samenwerking tussen onderwijs en zorg/behandeling. Leerkrachten, gedragswetenschappers en zorgpartners van de volgende organisaties deelden ervaringen over hoe de zorg en ondersteuning in de praktijk verloopt: Parcours, MST Prisma, Noorderlicht, TED/Idris, Zorg in Onderwijs De Bodde, SG De Keyzer en Kompaan en De Bocht, GGz en Expertisecentrum Autisme Amarant.
Een geslaagde uitwisseling van informatie en ervaringen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de diverse arrangementen voor de leerlingen van Biezonderwijs.